Hier de opstelling plattegrond en Route van de Grote optocht op Groeët Ghen Heij

Let op!!! wees 1 uur van te voren bij de opstellingsplaats aanwezig zodat de optocht 
optijd kan vertrekken 

De Rode Stippellijn is de opstel plaats 
De Blauwe stippellijn is de Optochtroute

Start optocht 13:11hr

(Aanrijroute naar de opstelling is via de Pappersjans – Unolaan richting Ganzeweide –
Rennemigstraat  komend vanaf Heuts, Kom je via schelsberg rijdan via Rennemigstraat of Pappersjans
– Unolaan )

(Bokstraat wordt afgesloten voor al het verkeer (Met uitzondering van de lijnbus en Hulpdiensten) op het
moment dat  
het defilé wordt opgebouwd midden op de Bokstraat)

Optocht Route: Start Bokstraat – Ganzeweide – Lokerstraat – Wannerstraat – Groeët Ghen Heij –
Heulstraat – Kampstraat – Anjelierstraat – Nachtegaalstraat – Vrijherenberg –
Hindestraat – Elandstraat – Roebroekerweg – Pappersjans – Gravenstraat –
Geitstraat – Corneliusplein Ontbinding winkelstraat Wannerstraat.