28/11/2023

Optocht Reglement

Optocht regelement Bokkeriejesj Heerlerheide

Algemeen:

 • Er zijn 8 Categorieën: Praalwagens , Grote groep,Kleine Groep(Max 10 Pers.), Einzelganger ,Duo, Sjpasskapel ,Muziekkorps,en Carnavalsvereniging.
 • uitbeelding van het seizoensmotto is niet bepalend voor puntentoekenning door de jury.
 • De uitslag van de jury is bindend,er is geen beroep mogelijk.
 • Uitslag wordt na afloop van de optocht om 20:11 bekendgemaakt in het Corneliushuis.
 • Prijzen kunnen uitsluitend na bekendmaking in ontvangst genomen worden(hierna is er geen aanspraak meer mogelijk op eventueel behaalde prijzen.
 • Carnavalsverenigingen ontvangen geen vergoeding.
 • Prijzen zijn er in vorm van een Herinneringsvaantje.
 • EHBO en Politie zijn tijdens de Optocht aanwezig.
 • Opstelplaats en Optochtroute zijn beschreven en worden bij het ophalen van het optocht nummer verstrekt.
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al niet opzettelijk veroorzaken of doen toebrengen van en/of letsel aan goederen en personen door de deelnemers dan wel door publiek veroorzaakt.
 • Bij onjuiste opgave bij inschrijving geschied automatisch uitsluiting van deelname.
 • inlichtingen tijdens de optocht in het Corneliushuis (045-5213880).
 • Deelnamenummer dient u zelf af te halen op de vrijdag voor Carnaval bij Café De Bolle Gravenstraat 2 te Heerlerheide (06-15223877)

Het is Vereist dat:

 • Bestuurders van motorvoertuigen een gelig rijbewijs ,kentekenbewijs, apk Keuringsbewijs en het bewijs dat het motorvoertuig is ten minsten WA Verzekerd is , en dienen deze in de Optocht bij zich te hebben.
 • Iedere deelnemer aan de Optocht WA Verzekerd is.
 • Wagens rondom zijn afgeschermd tot 20cm. boven het wegdek, de maximale hoogte niet meer dan 4 mtr en de max. breedte niet meer is dan 3mtr. bedraagt.(de voorkeur gaat uit naar kleine trekkers zonder laadbak!).
 • Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben , voorzien zijn van een breekketting.
 • Confetti kanonnen verleend zijn van een vergunning en vast staan op een affuit.
 • Wagens die versnaperingen uitstrooien aan weerszijden begeleid worden een voetganger die op de veiligheid toeziet.
 • Versnaperingen steeds voldoende ver van de wagen af worden gestrooid.
 • Het deelnamenummer voor de Jury steeds duidelijk zichtbaar is.
 • Bevelen en/of aanwijzingen van Politie en Optocht Commissie leden/Verkeersregelaars nauwkeurig worden opgevolgd, dit op straffe van uitsluiting!
 • Men er voor zorg draagt dat de Optocht een aaneengesloten geheel blijft.

Is niet toegestaan dat:

 • Propaganda te maken voor politieke partijen of groeperingen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie commerciële reclame te maken(dus ook geen sluikreclame).
 • Auto’s of wrakken per Ambulancetrailer of dolly te vervoeren.
 • Voertuigen die niet aan de wettelijke gestelde eisen voldoen te doen voortbewegen.
 • Met motoren,Bromfietsen,paarden,en trekdieren deel te nemen.
 • Milieuverontreinigende voorstellingen te geven.
 • Met vruchten ,flessen of andere gevaarlijke voorwerpen te gooien
 • Alcoholhoudende dranken te gebruiken door bestuurders van voertuigen.
 • Projectielen door ontploffende lading af te schieten of vuurwapens mee te voeren.
 • Godlasterende spreuken en/of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen tegen de goede zeden.
 • Voertuigen onbemand in de Optocht achter te laten.
 • Te collecteren zonder vergunning en/of zonder toestemming van de Organisatie.
 • Papier/Karton en andere verpakkingsmaterialen achter te laten langs de optocht route! hier voor zal op het einde van de Optocht papiercontainers klaar staan waarin papier/karton achtergelaten kan worden.
 • De overige verpakkingsmaterialen zal de Optochtdeelnemer zelf moeten afvoeren!  
  (INDIEN MEN ZICH NIET HOUD AAN DIT VOORSCHRIFT,ZULLEN DE KOSTEN VOOR HET VERWIJDEREN VERHAALD WORDEN OP DE DEELNEMERS VAN DE OPTOCHT)
 • Andere zaken uit te gooien dan versnaperingen en confetti (dus geen houtsnippers,papier van papierversnipperaars e.d.) DIT OP STRAFFE VAN UITSLUITING VAN DE OPTOCHT! 
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij de Opstelling het geluid niet harder dan 40Db en onder de Optocht niet harder dan 95Db 

 

Versie januari 2017                          Optocht Reglement 2017

Facebook