Bestuur:


                    
Michel                            John
Voorzitter                       Secretaris
                                      Site beheerder
                     
Michiel                            Marco
Penningmeester           Hoofd Jury


Leden:


                                          
Huub                             Ralph                               Ben
Lid                                 Lid                                   Lid

                                                            
Erwin
Lid